Ringarna

Prästen välsignar ringarna.

Leave a comment